Spojení s DC CEColo přerušeno

Dnes tři minuty po půlnoci jsme zcela přerušili spojení s naším bývalým primárním datovým centrem. Udělali jsme to plánovaně, protože v datovém centru již více jak týden neprovozujeme žádné služby a nic nenasvědčuje tomu, že bychom sem nějaké stěhovali nazpět.
Rozpojili jsme tak datový kruh mezi třemi datovými centry (primární DC původní, primární DC nové a sekundární DC), který jsme vytvořili pro účely stěhování a který sloužil pro bezvýpadkové stěhování našich služeb. K odpojení DC CEColo došlo v první chvíli pouze administrativně, v konfiguraci switchů. Fyzické odpojení následovalo až po ověření, že nedošlo k žádnému narušení provozu.
V dalších dnech budeme pokračovat ve vyklízení rackových skříní v CEColo, ale také v úklidu vyřazeného hardwaru, který se nám poněkud nahromadil v kancelářích.
Schéma naší současné síťové infrastruktury a datových center jsou na obrázku níže. Z porovnání se stavem z května tohoto roku je patrné, že jsme zachovali osvědčený koncept dvou datových center a vždy alespoň jednou zálohovaného připojení. Všechny části této infrastruktury jsme ale v průběhu stěhování měnili nebo upravovali.

CZ_DC_scheme_140912_web_final