První SAN switche a záložní firewall v novém

Dnes v noci provedli Tomáš s Pepou další plánovanou stěhovací akci. Začali s přesunem SAN infrastruktury a přestěhovali také záložní firewall.
Konkrétně jsme rozpojili produkční SAN kruh, vypojili z něj dva switche, obnovili SAN kruh v CeColo, přesunuli switche do DC TOWER a tam je zprovoznili. Položili jsme tak základ nové SAN infrastruktuře v DC TOWER. Rozpojení produkčního SAN kruhu jsme označili jako rizikové pro Windows platformu, protože je citlivá na ztrátu spojení se storage. Proto jsme všechny virtuální servery v inkriminované době uvedly v hypervizorech do stavu Paused. To znamenalo krátkodobý a dopředu hlášený výpadek služeb na ní běžících (služby sdíleného hostingu, VPS, VMS, APS, Vltava2000 a E-shop na Windows platformě měly výpadek v řádu jednotek minut v době od 23:00 do 23:30. Při dalších pracích (přepojování LAN do SAN propoje na 10 Gbps v CeColo) došlo bohužel k neplánovanému přerušení spojení mezi E-shop řešením a SAN infrastrukturou, které způsobilo výpadek našeho nového E-shop řešení od 0:41 do 0:48, služba musela být restartována. Za případné způsobené problémy se omlouváme.
Odpojení, převoz a zapojení záložního firewallu proběhlo bez vlivu na naše služby, záložní firewall je v DC TOWER zapojen opět v tzv. failoveru, tedy je schopný převzít funkci primárního firewallu v případě jeho závady.
Třetí noční akcí bylo přepojení okruhu DC TOWER – sekundární DC do druhého Core switche, tato akce proběhla také bez problémů.
Dnešní noční akce nás výrazně posunula k momentu, kdy budeme přesouvat jednotlivé storage nody a zbytek SAN infrastruktury. Tuto náročnou práci plánujeme na příští týden. Budeme Vás o ní opět informovat, detaily ohledně plánovaných odstávek najdete včas na obvyklém místě.