Sdílený linux hosting kompletně „ve Věži“?

Máme za sebou další úspěšné stěhovací dny a hlavně noci. Naše migrační kyvadlo se několikrát zhouplo mezi CeColo a DC TOWER a výsledkem je to, že téměř všechny frontend servery sdíleného hostingu, služeb VMS (obojí na linuxu) a databází MySQL již nyní běží z nového datového centra. Mezi CeColo a DC TOWER nyní tečou data rychlostí řádově stovky Mbps (linka má kapacitu 10 Gbps) a vzhledem k faktu, že sdílený hosting na linuxu tvoří většinu našich služeb, mohlo by to vést k přesvědčení, že jsme již za půlkou našeho přesunu. Bohužel to ještě není pravda, protože storage a SAN zůstala zatím v CeColo, data (backend servery) k těmto službám jsou tedy několik kilometrů od jejich frontendů. To násobně zvyšuje datový provoz mezi oběma lokalitami a ve výsledku to znamená, že budeme ještě přesouvat větší část provozu, než by se na první pohled mohlo zdát. Nutno podotknout, že toto rozkročení služeb mezi oběma datacentry není našimi zákazníky (ani našimi přísnými monitorovacími systémy) nijak rozpoznatelné. Prozatím tedy plně platí, že stěhování do nového datového centra naše zákazníky vůbec neobtěžuje. Budeme se snažit, aby to tak bylo až do konce stěhovací akce!
Nyní připravujeme stěhování dvou SAN switchů (zbývá uvolnit poslední obsazené porty), e-mailových serverů, části VPS, některýcvh interních serverů a serverů windows shared hostingu (hyper-v clusteru). Další větší přesuny plánujeme až na další týden (od 23.6.). Plánovaná migrační okna a předpokládané dopady na služby našich zákazníků včas oznámíme v Plánovaných odstávkách.