Další servery přestěhovány

Dnes v noci Honza zase řádil jako „černá ruka“ a přesunul provoz dalšího balíku serverů sdíleného hostingu a VMS do DC TOWER. Šlo mu to jako po másle, měl prostě zase „svoji noc“. Přesto, že se již blížíme polovině přestěhovaných serverů sdíleného hostingu, nedosáhli jsme zatím ani na 10%, co se týká podílu provozu z nového datového centra. Život je prostě někdy nespravedlivý a rozložení datového provozu mezi jednotlivé služby nerovnoměrné.
Práce postupují velmi dobře a postupně se blížíme okamžiku, kdy budeme stěhovat SAN infrastrukturu a storage cluster. Zatím si odstěhováváním z původního DC uvolňujeme ruce, tedy přesněji porty na SAN switchích, aby je bylo možné odpojit a přesunout. Tento krok zatím pečlivě plánujeme, připravujeme se na něj, patří mezi ty kritické.
Ještě před tím ale budeme pokračovat s migrací sdíleného hostingu (přidáme postupně i jeho windows část), služeb VMS a také mailového clusteru. Poslední zmíněnou část považujeme také za tu složitější, hrozí u ní výpadky dostupnosti e-mailových služeb v řádu desítek minut. Průběh a dopady stěhování poštovních služeb budeme ještě zpřesňovat a stejně jako ostatní plánované práce je budeme zveřejňovat v sekci Plánované odstávky.
Aktuálně pro stěhování využíváme tzv. kyvadlový postup. Spočívá v postupném přesouvání služeb do nového datového centra na aktuálně připravenou část hostingové infrastruktury. Nejdříve jsme do DC TOWER instalovali nové servery, tzv. Hardwarovou předsunutou linii, na kterou jsme převedli první část provozu. Pak vždy přes den převezeme uvolněné hostingové servery, připravíme je v TOWERu, v noci na ně přemigrujeme další část služeb a uvolníme si další servery pro další fyzický přesun. Tento postup jsme zvolili proto, aby byl dopad na zákazníkcy co možná nejmenší. Dalším důvodem jeho volby bylo, že tímto způsobem obměníme hardware pouze té části serverů, u které byla obměna plánována a zamezíme tak zbytečnému plýtvání.