DC TOWER připojeno

V noci na 10. června jsme trvale připojili LAN infrastrukturu do naší stávající sítě. Využili jsme k tomu datových okruhů do současného primárního i sekundárního datového centra, viz tento článek. V DC TOWER tak máme nyní dostupné všechny VLAN i SAN, kterou nyní testujeme. Naše síťová topologie vypadá nyní takto:

CZ_scheme_140610_web

 

Tímto krokem jsme dokončili vytvoření kruhu mezi datacentry, tj. případný výpadek jedné z linek nebude mít žádný vliv na provoz. Protože jsou obě linky z DC TOWER 10 Gbps, teče nyní veškerý provoz mezi současným primárním a sekundárním datovým centrem (zejména zálohování do geograficky odlehlé lokality) přes DC TOWER. Data tak tečou sice delší, ale lepší cestou.
V DC TOWER nyní testujeme provoz prvních serverů a pracujeme na zprovoznění vzdáleného managementu.
tower140610-Opticky panel, propoje do CeColo a do Casablancy

tower140610-Opticky panel a core switch