Elektřina je už v racích

Napájení všech našich racků je od pátku 30.5.2014 plně připravené k použití pro naše technologie. Napájení je zajištěno prostřednictvím dvou naprosto identických plně redundantních sálových rozvaděčů, konkrétně vždy jejich druhých polí (A2 a B2). Samozřejmostí je přesné, jednotné a adresné popisné značení každého napájecího vývodu od sálového rozvaděče až po rackové PDU. Napájení každého racku zajišťují dvě redundantní Racková PDU s přívodem IEC 309 – 16A/400V s krytím IP44 a vypínací charakteristikou „C“. Všechna PDU jsou proměřena jak na fázové, tak na sdružené napětí, viz úvodní foto. Revize všech nově realizovaných napájecích vývodů byla provedena ve čtvrtek 29.5.2014.
Dnes, tj. 2.6.2014, jdeme do DC na poslední kontrolní schůzku, která by měla potvrdit úplnou připravenost DC TOWER na navážení našich technologií, které začne zítra. K 31.5.2014 byly rovněž dokončeny všechny práce na kabelových propojích, viz předchozí článek. Ve středu 4.6.2014 pak proběhne oficiální předání DC do užívání, včetně potřebného zaškolení našich lidí. Vše nasvědčuje tomu, že zprovoznění sítě LAN v DC TOWER a její připojení na naši stávající síťovou infrastrukturu, může začít.

Z rozvodné skříně, větev B, tři fáze do každého racku

Elektrická energie v racích A4, ověřeno