Úroveň TIER

Úroveň TIER

Úroveň TIER

DC TOWER odpovídá úrovni TIER III, v některých ohledech ji dokonce přesahuje.

Kvalitu datového centra (zejména z pohledu vysoké dostupnosti) posuzuje již od roku 1993 nezávislý Uptime institut. Toto konsorcium nezávislých firem definuje standardy kvality pro datová centra, provádí jejich kontrolu a dle výsledků uděluje certifikaci, tzv. TIER úroveň. Proces certifikace datového centra je časově i finančně velmi náročný, proto jej podstupuje pouze menšina provozovatelů datových center a u svých datových center uvádí informaci, jaké úrovni TIER jejich datové centrum vyhovuje. Stejně tomu tak je v případě DC TOWER.

Stručný popis vlastností jednotlivých TIER úrovní:

TIER 1 – jednoduchá centra bez záložních a rezervních prvků, dostupnost 99,671%.

TIER 2 – Tier 1 + redundantní prvky, které zaručí i při neočekávaném výpadku nepřerušený provoz, dostupnost 99,741%.

TIER 3 – Tier 2 + další záložní prvky. Výměna a údržba komponent centra může probíhat za plného provozu. Typicky umožňuje dvouzdrojově napájené komponenty a vícenásobné připojení, dostupnost 99,982%

TIER 4 – Tier 3 + všechny komponenty jsou odolné vůči výpadkům jednotlivých svých částí, všechno je dvouzdrojové, nejsou žádné souběhy vedení (nejrobustnější a nejvíce proti výpadkům odolná varianta, které vyhovuje pouze několik málo datových center na světě), dostupnost 99,995%

DC_TOWER_predsali