Smluvní podmínky, SLA

Smluvní podmínky, SLA

Smluvní podmínky, SLA

Konkrétní smluvní podmínky podléhají závazku mlčenlivosti, ale několik skutečností ze smluv lze zveřejnit. ČRa nám garantuje dodržovat stanovené parametry napájení, chlazení a vlhkosti v 99,99 % času. Konkrétně to znamená, že měsíčně může dojít k odchýlení od domluvených hodnot na čas ne delší než 5 minut. Pro napájení je však i toto málo, proto používáme výhradně dvouzdrojová zařízení a každý ze zdrojů bude zapojen do jiné napájecí větve. ČRa nám garantuje, nad rámec standardních podmínek, poskytovat slevu za každé neplánované přerušení dodávek služby.

Domluvené parametry:

a) elektrické napětí: 230 V +/- 3 %
b) teplota ve studené uličce: 18-27 °C
c) relativní vlhkost vzduchu: 30-70 %