PUE

PUE

PUE

Power usage effectiveness, tzv. PUE je nejčastěji používán pro posuzování energetické efektivity datových center. PUE je indikátorem toho, kolik z celkově spotřebované energie je přímo využito IT vybavením a kolik připadne na podpůrné systémy. Konkrétně se jedná o poměr celkové spotřeby datového centra ke spotřebě IT vybavení (hardware). Největší podíl na zvyšování koeficientu PUE v datovém centru směrem k nižší efektivitě má chlazení, které je obvykle energeticky náročné. Hodnota PUE ve výsledku přímo ovlivňuje cenu elektrické energie pro koncového zákazníka, protože se tímto koeficientem násobí skutečná spotřeba hardwaru.
V případě DC TOWER nám ČRa v současné době garantuje hodnotu PUE do 1,62. Po přestěhování jsme začínali na hodnotě 1,8. Snížení této hodnoty jsme docílili pomocí poměrně banálních opatření, jakou jsou pečlivě vyplněná volná U v rackových skříních anebo pečlivé vyvázání kabelového vybavení. Tato opatření pomáhají optimalizaci proudění vzduchu, zamezí nežádoucímu míchání teplého a studeného vzduchu, což snižuje efektivitu chlazení a tím zvyšuje hodnotu PUE.

DC_TOWER_racky_APC