Konektivita

Konektivita

Konektivita

Přímo v objektu je umístěn jeden z pěti propojovacích uzlů národního peeringového operátora – NIX.CZ, jeden ze dvou, který podporuje 100 Gbps připojení. Datové centrum TOWER dále nabízí vysokokapacitní připojení jak do páteřní sítě Českých Radiokomunikací a.s. a dále do sítě internet, tak i do sítí dalších velkých operátorů v ČR (GTS Czech, O2, T-Mobile, Vodafone, Dial Telecom a dalších). Všechna tato spojení jsou na optických datových kabelech a umožňují minimální kapacitu přenosu v řádu jednotek Gb/s.
Datové spoje lze realizovat i bezdrátově pomocí mikrovlnných spojů, k čemuž je možné využít plošin na vysílací věži. S výškou přes 100 metrů nad okolním terénem ve středu Prahy je vysoká pravděpodobnost jejího kvalitního pokrytí.

DC_TOWER_pripojeni