Energetika

Energetika

Energetika

Objekt, ve kterém je datové centrum vybudováno, je napojen na rozvodnou energetickou síť třemi nezávislými přípojkami VN o celkovém maximálním příkonu 5 MW. K dispozici jsou 4 VN/NN transformátory, plus jeden záložní, který může zastoupit kterýkoliv ze čtyř provozních transformátorů.
Pro napájení DC jsou instalovány dvě NN trasy, které jsou zálohovány. Každá vlastní UPS jednotkou, jejíž kapacita pokryje provoz DC při maximální zátěži po dobu 10 minut, což je dostatečně dlouhá doba pro spuštění jednoho ze tří záložních diesel agregátů, schopných uspokojit energetické potřeby celého datového centra (zákaznické i technologické racky, klimatizace, osvětlení, bezpečnostní systémy…) do doby obnovení napájení z rozvodné sítě.
V DC probíhají pravidelné revize elektroinstalace v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a dle interních provozních směrnic. Z provozních statistik vysílacích technologických místností ve stejné budově je patrné, že od doby zahájení vysílání v roce 1991 nedošlo k přerušení provozu z důvodu výpadku napájení. Na celý systém napájení dohlíží řada čidel, jejichž signály jsou vyvedeny na energetický dispečink ČRa. ČRa jako telekomunikační firmě se v souladu s legislativou  (čl. II bod 12 Přílohy č. 1 Vyhlášky č. 80/2010 Sb.) netýkají omezení odběru elektřiny  v případě vyhlášení regulačních stupňů 2 až 7.

DC_TOWER_hlavni_elektricky_rozvadec