Slavnostní otevření

Ve čtvrtek 2. října jsme spolu s našimi zákazníky otevírali naše nové datové centrum.
Akce měla tři hlavní části. Prohlídku datacentra včetně jeho technologického zázemí, vyhlídku na Prahu a okolí ze Žižkovského vysílače (z míst, kam se běžný návštěvník nedostane) a zábavný program s jídlem, pitím a stěhovacími soutěžemi.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a oslavili s námi přestěhování služeb ACTIVE 24 do DC TOWER.